הרשמה לאולפנה

ההרשמה לשנת תש"פ בעיצומה!

שימו לב, כיוון שאיננו מוסד פנימייתי, ההרשמה לאולפנה חייבת להיעשות דרך זה, אתר האולפנה בנוסף לאתר החמ"ד.