רישום לאולפנה

ברוכה הבאה!

במידה וקיבלת תשובה חיובית מהאולפנה,

עלייך למלא את הטפסים הבאים ולהביאם מלאים לאולפנה

טופס רישום לתשפ

מסמך הבנה והסכמה תשפ 

טופס ויתור סודיות  

תקנון חינוכי צביה

טופס בריאות ומידע לתלמיד טופס הוראת קבע

בנוסף, אנא מלאי את הטופס הבא.

 

שימו לב, טרם הועלה טופס הרשמה לאולפנה.

 

הטופס יעלה לאחר קיום הראיונות וקבלת התשובות.