הרשמה ליום ראיונות

הרשמה לראיונות
תאריכי ימי הראיונות: יום ראשון, כ"ח שבט, יום ראשון ה' אדר א'

יום ראיונות יהיה במהלך הבוקר, בשעות  9:00-12:00

במהלך היום עוברת הבת מבדקים וראיונות אישיים וקבוצתיים.

ש להצטייד בארוחת 10 ובמסמכים הבאים:

  • צילום ת.ז של ההורה + ספח של רשימת הילדים
  •  
  • 2 תמונות
  •  
  • 50 ₪ דמי הרשמה
  •  
  • תעודה של כתה ז' ותעודה של מחצית א של כיתה ח.
  •  
  • במידה ויש לך אבחון נא להביאו

להרשמה ליום ראיונות, השאירי פרטים בטופס הבא,

אנו נחזור אלייך לגבי שעת הריאיון שנקבע לך, הודעה סופית תשלח במייל.