הרשמה לאולפנה

ההרשמה לשנת תשע"ט בעיצומה!

 

שימו לב, כיוון שאיננו מוסד פנימייתי, ההרשמה לאולפנה חייבת להיעשות דרך זה, אתר האולפנה בנוסף לאתר החמ"ד.