רישום לאולפנה

ברוכה הבאה!

 

במידה וקיבלת תשובה חיובית מהאולפנה,

 

עלייך למלא את הטפסים הבאים ולהביאם מלאים לאולפנה

 

טופס רישום לתשעט

מסמך הבנה והסכמה תשעט 

טופס ויתור סודיות  

תקנון חינוכי צביה

טופס בריאות ומידע לתלמיד טופס הוראת קבע

 

בנוסף, אנא מלאי את הטופס הבא.