חזון

חזון אולפנת צביה תאיר

 

קהל היעד:

 • תלמידות הבוחרות ללמוד באולפנה מתוך הזדהות עם הקו החינוכי שלה ומתוך רצון להתקדם בתחומים השונים.
 • תלמידות שיש בכוחנו לתת להן מענה, תוך שמירה על צביונה של האולפנה.

 

המרכיב תורני

 • אולפנת תאיר מטפחת בנות השואפות להתקדמות ולהתפתחות מתמדת בעבודת ה' מתוך אהבת תורה ויראת שמים.
 •  האולפנה מחנכת את בנותיה לבניית השקפת עולם מגובשת, אמונה עמוקה ומחויבות הלכתית.

 

המרכיב הלימודי

 • אולפנת תאיר פועלת לקידום התלמידות ולפיתוח יכולותיהן האישיות באופן המיטבי.
 • האולפנה מטפחת בנות בעלות מוטיבציה פנימית ללמידה והרחבת הדעת, המגיעות להישגים גבוהים.
 • האולפנה מזמנת למידה מתוך מעורבות פעילה והצבת סטנדרטים גבוהים בתחומי החשיבה והיצירה.

 

המרכיב החברתי

 • האולפנה מפתחת שיח חינוכי המבוסס על קשב ואמון, תוך הכרה בשונות.
 •  האולפנה מטפחת  אקלים חברתי של אכפתיות, כבוד הדדי ומחויבות לתרומה לקהילה ולחברה.

 

המרכיב האישי

 • האולפנה חותרת ליצירת חיבור משמעותי בין 'החומר הנלמד' לבין עולמה האישי של התלמידה; רגשותיה, מחשבותיה וצרכיה.
 • האולפנה רואה חשיבות ביצירת אווירה משפחתית המאפשרת נראות של כל בת באופן אישי.
 • האולפנה מאופיינת ביחס של אהבה אמון ומסירות