לוח צלצולים

שימו לב, בימי ג' מערכת בצלצולים שונה משאר הימים