לוח צלצולים יום ג'

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה
8:10
8:40
שעה ראשונה
8:40
9:25
שעה שנייה
9:25
10:10
הפסקה
10:10
10:30
שעה שלישית
10:30
11:15
שעה רביעית
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:10
שעה חמישית
12:10
12:55
שעה שישית
12:55
13:40
הפסקה
13:40
13:45
שעה שביעית
13:45
14:30