לוח צלצולים ימים א', ב', ד, ה',

שיעור

משעה

עד שעה

תפילה
8:10
8:40
שעה ראשונה
8:40
9:25
שעה שנייה
9:25
10:10
הפסקה
10:10
10:30
שעה שלישית
10:30
11:15
שעה רביעית
11:15
12:00
הפסקה
12:00
12:15
שעה חמישית
12:15
13:00
שעה שישית
13:00
13:45
הפסקת צהריים
13:45
14:15
שעה שביעית
14:15
15:00
שעה שמינית
15:00
15:45
הפסקה
15:45
16:00
שעה תשיעית
16:00
16:45
שעה עשירית
16:45
17:30